Biz Kimiz

İstanbul Lider Kariyer Enstitüsü

İstanbul Lider Kariyer Enstitüsü, kısa adıyla İlk Enstitü, daha da kısa adıyla İlken,  bir bireyin yaşam boyu edinmesi gereken bütün eğitim süreçlerini ve kariyer aşamalarını içinde barındıran “Yeni Bir Gelecek İlken Olsun” sloganı ile yola çıkmış hayat boyu eğitim projemizin çatısıdır.

21.yy Türkiye’sinde her geçen gün eğitim faaliyetleri konularında daha uzman ve yeterli donanıma sahip minvalde hareket etmek gerekmektedir.

Klasik bakış açılarıyla Türkiye’nin birçok yerinde eğitim sektöründe faaliyetler yürüten özel teşebbüsler mevcuttur.

Kampüs ve üniversite havasını teneffüs edip mezuniyet aşamasına gelen gençler, bu çerçevede olmayan eğitim kurumlarının ve faaliyetlerinin içerisinde kendilerine yeterli düzeyde destek verileceğine inanç noktasında problemler yaşamaktadır.

İlk Enstitü, uzun zamandır hem sektörün hem de bireylerin hayal ettiği ve arzuladıkları çerçevede hazırlıklarını tamamlayarak inovatif bir bakış açısı perspektifinde faaliyetlerine başlamıştır.

İlk Enstitü İlkeli bir sistem ve programlarıyla bireyleri kampüs hayatından ve üniversite temasından koparmadan kimi zaman üniversitelerde kimi zaman eğitim komplekslerinde eğitim programlarını uygulayarak sektöre yeni bir bakış açısı sunmaktadır.

İlk Enstitü eğitimlerine bireylerin girdiği gibi çıkmaması için yani yeni bir bakış açısı kazanma, gerekli olan bilgi ve deneyim konusunda gelişim sağlayarak ayrılmaları yönünde programlarını oluşturmaktadır.

Kısacası İlk Enstitü her konuda ilk olma hedefiyle sistemini kurarak, bununla birlikte eğitim çalışmaları ile ilgili her tasarrufta öğrencinin yerine kendisini koyarak eğitim programlarını oluşturmuştur.

İlk Enstitü’nün İlkleri;

Hukuk, SBF ve İİBF mezunlarının en sağlıklı bir şekilde, Kampüs ortamında Adli/İdari Yargı Hakimlik sınavlarına hazırlanabilmeleri için kurulan HAKİMLİK AKADEMİSİ ve KAYMAKAMLIK AKADEMİSİ.

Hukuk Fakültesi sayılarının yoğun bir şekilde artmasıyla birlikte sayısal olarak artan Avukat sayısı beraberinde olmazsa olmaz bir şekilde Uzman Avukat olmanın zorunluluğu nedeniyle Hukuk Fakültesi öğrencilerinin, Stajyer Avukatların ve Avukatların bilgi ve deneyim yönünden gelişimlerini sağlamak için kurulan AVUKATLIK AKADEMİSİ.

Bireylerin hayat boyu eğitimlerinin, kariyerlerinin danışmanlığını yapmak ve gelişimini takip edebilmek, aynı zamanda kurumsal eğitimlerle de Kamu kurumlarının ve Özel şirketlerin personel ve kurumsal gelişimlerine destek verebilmek için kurulan KARİYER KAMPÜSÜM.

Son yıllarda ülkemizin geldiği nokta ve dünya ile mukayese edildiği zaman önemi her geçen gün artan ve önümüzdeki 20 yılın en önemli konu başlıklarından olan uzaktan eğitim ile bireylerin gelişimlerini Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsunlar eğitimlerimizden faydalanmaları ve gelişimlerini tamamlamaları için kurulan İLKUZEM.

Gerek örgün, gerek uzaktan eğitimle öğrencilerin yanında olduğumuz gibi yazılı bilgi aracı olan yayınlarımızla da bireylerin gelişimlerini desteklemek için kurulan İLKENKİTAP.

Sonuç olarak, Y ve Z kuşağını en iyi anlayan, inovatif bakış açısıyla eğitim anlayışını birleştiren İlken Akademileri ve markaları ülkemizin eğitim sistemine en iyi şekilde katkıyı vermeye devam edecektir.