GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI EĞİTİMİ

kapak

Gelir Uzman Yardımcıları; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı
tarafından taşra teşkilatında (vergi daireleri ve defterdarlıklar) görevlendirilen kariyer meslek
mensuplarıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı ülkemizde kamu gelirlerinin başında gelen vergilerin
toplanmasında görevli kurumdur.
Gelir Uzman Yardımcısı olmak için adayların önünde yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki
aşama bulunmaktadır. Yazılı sınava katılacak adaylar KPSS (A) sonucuna göre tespit
edilmektedir. Adayların ön şart olarak ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personel
Seçme Sınavının KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.
Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup,
100 sorudan oluşmakta ve sınav konuları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Hukuk, İktisat,
Maliye ve Muhasebe olmak üzere 5 ana başlıktan oluşmaktadır.
Eğitimimizin VİZYONU kısa zaman içerisinde yoğun ve verimli bir program ve doğru
kaynaklarla adayları bu sınava hazırlamaktır.
Eğitimimizin MİSYONU ise eğitmenlerimiz tarafından çıkmış sorularda dikkate alınarak
hazırlanan ÖĞRETİCİ VE YÖNLENDİRİCİ sorular eşliğinde hem özet konu anlatımları ve
konunun soru üzerinde nasıl kullanıldığı aktarılarak eğitim gören adayları başarıya
ulaştırmaktır.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
şartları taşımak,
– En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari
bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık
fakültelerden birini bitirmiş olmak,
– 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 tarihinde veya
bu tarihten sonra doğmuş olmak),
– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
– ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 ve 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel
Seçme Sınavının KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
– Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

– Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
– Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer
verilmiştir.

– Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan;
yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan
alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday

sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava
çağrılacaktır.

GELİR UZMAN YARD. SINAVI HAZIRLIK KURSU
DERS SAAT
İKTİSAT 50
HUKUK 50
MALİYE 25
MUHASEBE 25
TARİH 15
TOPLAM 165

55555
kampusteegitim4
onlineegitim

Detaylar

İKTİSAT (50 Saat)
HUKUK (60 Saat)
MALİYE (25 Saat)
MUHASEBE (15 Saat)
TARİH (15 Saat)
TOPLAM (165 Saat)
123
detaylı bilgi için
arayalım

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3.Şahıslar ile paylaşılmaz. Kariyer Kampüsüm bu konuda azami önem göstermektedir.

    Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz: