İhale Mevzuatı Eğitimi

Kamu kaynağının tamamına yakınının ihaleler yoluyla harcandığı günümüzde hem kamu idareleri yetkili ve çalışanları, hem de piyasa ve firmalar için Kamu İhale Mevzuatı çok önem arzetmektedir.

Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Ayrıca, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kamu görevlilerinin sorunsuz ve şikayetsiz olarak ihale ve tedarik faaliyetlerini yürütmeleri, firmaların ise kamu kaynağından daha çok pay alabilmek için ihalelere teklif sunmaları ve ihale almaları ancak iyi bir eğitim ve bu eğitime istinaden mevzuata hakim olmakla mümkündür.

Bu sebeplerle yapılacak eğitimde 4734 Sayılı KAMU İHALE KANUNU ve 4735 Sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU ve 2886 SAYILI Devlet ihale Kanunu  ile bu kanunlarla bağlantılı  DİĞER MEVZUAT (Yönetmelikler ve tebliğler) hakkında katılımcılara kavrama düzeyinde bilgi ve beceri kazandırılacak, kazanılan bu bilgi ve beceriyi en iyi şekilde kullanma imkanı sağlanacaktır.

İhale sürecinde karşılaşılabilecek sorunların çözümü için Kamu İhale Kurulu kararlarından örnekler verilerek ve katılımcıların karşılaştıkları sorunlar bire bir değerlendirilmesi ve çözüm yollarının sunulması öncelikli amacımızdır.

Kamu ihale mevzuatı en fazla değişikliğe uğrayan mevzuattır. Dolayısı ile personelin kendisini yenilemesi büyük önem arzetmektedir. Eğitime tedarik sürecinde yer aln tüm personelin katılımı hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği:

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarının Gerekçesi, Amaç ve Kapsamı, İstisnaları, Önemli Maddeleri
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında ihale temel ilkeleri
 • İhalelerde Genel Hükümler ve Uygulama İlkeleri
 • Kamu İhale Kurumu’nun Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Özellikleri
 • İhale Uygulamalarına İlişkin Ortak Hükümler ve Önemli Hususlar
 • Teknik personellere yönelik İhale Esasları
 • İdari şartname, sözleşme tasarısı, onay belgesi hazırlanması temel ilkeleri
 • İhale işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar.
 • 4734/4735 Sayılı Kanunlar Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları
 • 4734/4735 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapım İşleri
 • Mal ve Hizmet Alım İhaleleri ile Yapım İşleri İhaleleri Özel Hükümleri
 • 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3-B İstisna Maddesi Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları
 • 3-B İstisna Maddesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Genel İlkeleri
 • Dış tedarik Yönergesi Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları
 • İç Tedarik Yönergesi Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları
 • Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Uygulamaları
 • EKAP’a Giriş ve Kullanıcı İşlemleri
 • EKAP Kullanıcı Yetkileri
 • EKAP’ta İhale İşlem Aşamaları
 • Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) Geçiş
 • Kamu Satınalma Platformu (KSP) ve Elektronik Kamu Alımları Platformunun Karşılaştırılması
 • İhaleye Katılabilme Kuralları
 • İhale Süresi, Usulleri ve Uygulaması
 • Ön Yeterlik İlanı ve İhale Dokümanları
 • Yaklaşık Maliyet Hazırlama
 • Teklif ve Başvuruların Sunulması
 • Tekliflerin ve Başvuruların Değerlendirilmesi
 • Mal ve Hizmet Alım İhaleleri ile Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması
 • Danışmanlık Hizmet İhaleleri Özel Hükümleri
 • İdareye Şikayet Başvurusu
 • KİK ve İhale Makamı Kuruma Şikayet İncelemeleri, Anlaşmazlıkların Çözümü
 • Yasak Fiil ve Davranışlar
 • İhaleye Fesat Karıştırma
 • Sözleşme süreci
 • Sözleşmenin uygulanması
 • Fiyat Farkı, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri
 • Teminat çeşitleri
 • Sözleşme değişiklileri
 • Sözleşme artırımı, Süre uzatımı
 • 2886 s Yasa çerçevesinde kiralama ve satış işlemler (Belediye ve Özel Bütçeli Kurumlar için)
 • Yürürlülük,Yürütme

5 Gün – 40 Saat  /  3 Gün – 24 Saat (İki Alternatif)

İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ
detaylı bilgi için
arayalım

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3.Şahıslar ile paylaşılmaz. Kariyer Kampüsüm bu konuda azami önem göstermektedir.

  Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz: