İmar Mevzuatı ve Büyükşehir Kanunu Eğitimi

İmar planlarının yapılması, değiştirilmesi, revizyonu ve uygulanması süreçleri, ortaya çıkan sorunlar ve çözüm yollarının eğitim ve öğretimi birinci derecede eğtimin amacıdır.

Planlı ve plansız imar yönetmeliği ile getirilen yenilikler ve uygulamada dikkate edilmesi gereken hususlar eğitim süresince tüm katılımcılara anlatılacaktır. Yapılan değişiklikler anlatılarak ve örnekleri verilerek bilgi düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir. 1 Ekim 2017 tarihinden sonraki yapılaşma düzenini ve yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği gereğince yaşanacak değişiklikler gözden geçirilecektir. Emsal dışı alanlar, parsel büyüklükleri, yollar, bina girişleri, cepheler, derinlikler, kotlar, bahçeler, taban alanı, katlar alanı, kat yükseklikleri, yapı piyesleri, çatılar ve yapı izinleri gibi yapılaşma unsurları bu yeni Yönetmeliğe göre belirleniyor. 3194 sayılı İmar Kanunnu ve yönetmeliklerinin uygulanması ve bu uygulamalar sırasında çıkabilecek sorunların çözüm yolları interaktif olarak gösterilecektir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu ve 6360 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler irdelenerek dikkat edilmesi gereken husuSlar gözden geçirilecektir. Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerin ilişkileri anlatılacaktır.

Eğitime Belediyelerde çalışan tüm kamu personelinin katılması hedeflenmektedir.

İmar Kanun Genel Esasları, Amacı, Kapsamı ve Tanımları,

İmar Kanunu Uygulamaları ve Dikkat Edilecek Hususlar,

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Değişiklikleri,

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği,

5216 sayılı Kanun Amacı, Kapsamı ve Tanımları,

Büyükşehir Belediyesinin Kuruluşu ve Sınırları,

Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları,

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Teşkilatı ve Personeli,

Büyükşehir Belediyesinin Gelir, Gider ve Bütçesi,

Büyükşehir Belediyesi Şirketleri

5 Gün – 40 Saat  /  3 Gün – 24 Saat (İki Alternatif)

İmar Mevzuatı ve Büyükşehir Kanunu Eğitimi
detaylı bilgi için
arayalım

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3.Şahıslar ile paylaşılmaz. Kariyer Kampüsüm bu konuda azami önem göstermektedir.

    Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz: