İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku & Bilirkişi Sertifika Programı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Kariyer Kampüsüm işbirliği ile düzenlenen İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilirkişi Sertifika Programının amacı; İş Hukuku ve Sosyal Sosyal Güvenlik Uygulamaları konusunda yetersiz eğitime sahip personelin yanlış işlem yapmaları firmalara çok büyük maddi problemlere sebep olmaktadır. Teorik olarak İş Hukukunun kavram ve kuramlarını bilmesine rağmen işçilik alacaklarının nasıl hesaplanacağına ilişkin pratik bilgilere ihtiyaç duyan ve hesap bilirkişiliği yapmak isteyen kişiler de bu eğitime katılabilir.

Eğitimin içeriği bu bilinçle güncel mevzuat ve uygulamaları ağırlıklı anlatan bir içeriğe sahiptir. Akademik bilgilerin yanı sıra deneyimlerin paylaşıldığı, güncel yargı kararları örnekleriyle İnteraktif katılımın sağlanarak teori ve pratik uygulamaların profesyonel eğitimcilerimiz aracılığı ile kavramasıdır.

 • Bireysel İş Hukuku (İş Hukuku’na hâkim olan ilkeler ve temel kavramlar )
 • İş Sözleşmesinin Kurulması, Sona Erdirilmesi, Bildirimli Fesih
 • İş Hukukunda Yıllık İzin, Fazla Çalışma ve İstihdam Yükümlülükleri
 • Çalışma Süreleri ve Fazla Çalışma (Mesai)
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışma
 • İşçi ve İşverenin Haklı Nedenle Derhal Feshi
 • Toplu İşçi Çıkışı, İş Güvencesi ve Feshin Hukuki Sonuçları
 • Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik
 • Kıdem Tazminatı Ve İhbar Tazminatı Uygulamasında Yasal Düzenlemeler
  • İş Güvencesi ve İşe İade Davaları
  • İş Kanunundan Doğan Tazminat Hakları ve Hesaplamaları
  • Kıdem Tazminatı ve Hesaplanması
  • İhbar Tazminatı ve Hesaplanması,
  • Kötü Niyet Tazminatı ve Hesaplanması,
  • Askerlikten Doğan Tazminat ve Hesaplanması,
  • Özürlülükten Doğan Tazminat ve Hesaplanması
  • Eşit Davranmama Tazminatı ve Hesaplanması
  • İşe İade Davalarından Doğan Tazminatlar ve Hesaplanması
 • Temel Bordro Hesaplamaları
 • İş Hukukunda Dava Türleri ve Zamanaşımı Defi ve Faiz
 • İkale Sözleşmesi
 • Mobbing Ve Psikolojik Taciz
 • SGK ve İş Müfettişi Denetimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukukunda İdari Para Cezaları ve İtiraz Yolları
 • SGK Prim Teşvikleri
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları
 • 4-1/B (Bağ-Kur) Sigortalılarına İlişkin Uygulamalar
 • 5510 Sayılı Kanunda Borçlanmalar ve Hizmet Birleştirmeleri
 • Personel Özlük Dosyası Oluşturulması, Personel İşlemlerinde Belgelendirme
 • 5510 Sayılı Kanunda Önemli Uygulamalar ve Bildirimler
 • SGK’da Emeklilik İşlemleri ve Uygulaması
 • İşletmelerde Alt İşveren Uygulamaları Ve Yönetimi Asgari İşçilik Uygulamasında Genel Esaslar
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığında Yükümlülükler
 • Analık Sigortası ve Doğum Yardımları
 • İşsizlik Sigortası Uygulaması
 • İsteğe bağlı sigortalılık (Bağ-Kur / SSK)
 • Tam Yaşlılık, Malullük, Ölüm Aylığa Hak Kazanma Şartları,
 • Aylığın Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Zorunlu BES
 • İş ve Sosyal Güvenlikte Güncel gelişmeler
 • Güncel Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi
 • İş Mahkemelerinde Bilirkişilik
 • Bilirkişi Raporu Hazırlanırken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri
 • Örnek Raporların Değerlendirilmesi

3 Hafta / 48 Saat

Üst Düzey Yöneticiler, İnsan Kaynakları Yöneticileri, İnsan Kaynakları Uzmanları, Personel Yöneticileri, Personel Uzmanları, Avukatlar, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler, Mali Uzmanlar, Muhasebe Uzmanları, Mali İşler Denetçileri, YMM Denetçileri, Özel ve Kamu Sektörü Denetim Elemanları, Sosyal Güvenlik Danışmanları, Öğrenciler ve sosyal güvenlik alanında uzmanlaşmak ve meslek sahibi olmak isteyen kişiler.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilirkişi Sertifika Programı

Programa %70 devam koşulunu sağlayan tüm adaylara Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlanan resmi “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilirkişi” sertifikası verilecektir.

Eğitim Günleri

Cumartesi / Pazar

Eğitim Saatleri

09:00 – 18:00

Eğitim Yerleri

İstanbul Programı ( 18 Mart 2017 – 2 Nisan 2017 Arası )

Adana Programı ( 18 Mart 2017 – 26 Mart 2017 Arası )

Kayseri Programı ( 25 Mart 2017 – 2 Nisan 2017 Arası )

Eğitim Ücreti

1.500 + KDV

 • %10 Erken kayıt indiriminden yararlanmak için Son Kayıt Tarihi 06 Mart 2017
 • Stajyer avukatlara %20 indirim uygulanır.
detaylı bilgi için
arayalım

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3.Şahıslar ile paylaşılmaz. Kariyer Kampüsüm bu konuda azami önem göstermektedir.

  Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz: