Rekabet Hukuku

İdare ve özel hukukun uygulama alanı ile ilgili karma bir hukuk dalı olan Rekabet Hukuku’nda serbest rekabet düzeninin tesisi, ekonomik kararların idarenin regülasyon/düzenleyici görevinin yanında norm kuralların oluşturulmasına bağlıdır. Bu yönüyle rekabet kuralları yalnız hukukçuları değil, ekonomik karar alma mekanizmasında yer alan tüm tarafları ilgilendirmektedir. Bu eğitimin amacı, hukukçular ve diğer ilgililerin bu alanda bilgilendirilmesi ve iş akışlarında Rekabet Hukuku’na uygun hareket etmelerinin sağlanmasıdır.

Rekabet Hukuku ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi
– Rekabet kurallarının konusu, kapsamı ve uygulama alanı
– Rekabet hukukunda teşebbüsler (serbest meslek, ortak girişim, konsorsiyum, acente, tek satıcılık, franchising)
– Şirketler topluluğu (hakim ortak/yavru ortak)
– Kamu teşebbüsleri, Teşebbüs Birlikleri
Pazar Kavramı; Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Karar ve Uyumlu Davranışlar
– Rekabet hukukunda Pazarın incelenmesi
– İlgili Pazar (ikame edilebilirlik, arz ve talep ikamesi)
– Coğrafi pazar
– Dönemsel (zaman açısından) Pazar
– Anlaşma
– Uyumlu Davranış
– İşletme Birliği Kararları
– Dikey anlaşmalar
Birleşme ve Devralmalar
– Muafiyet
– Grup Muafiyeti
– Bireysel Muafiyet
Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
– Hakim Durumun Saptanması
– Birlikte Hakim Durum
– Hakim Durumu Kötüye Kullanma Şekilleri
Rekabet Kurulunun Çalışma Usulü
– Ön Araştırma
– Soruşturma
– Delillerin Toplanması
– Kurul Kararlarının Yargısal Denetimi
Rekabet İhlalinin Yaptırımları
– İdari Yaptırımlar (Para Cezası, Zamanaşımı, Pişmanlık)
– İdari Yaptırımların Denetimi
– Hukuki Yaptırımılar
– Geçersizlik
– Tazminat (maddi/manevi/üç kat tazminat)
– İhlale son verme

Şirket ortakları, yöneticileri, pazarlama, satınalma temsilcileri, yerli ve yabancı distribütörler, bayilik/dağıtım ağları, acentelik çalışanları, fason imalatçıları, marka temsilcileri, franchise sistemleri, iş ortaklıkları, ortak girişimler ve konsorsiyumlarda çalışanlar, kamu teşebbüsleri idarecileri, meslek örgütleri, odalar, birlikler ve kooperatifler mensupları, kamu ihaleleri temsilcileri, e-ticaret, dijital platform, internet sağlayıcıları, avukatlar.

detaylı bilgi için
arayalım

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3.Şahıslar ile paylaşılmaz. Kariyer Kampüsüm bu konuda azami önem göstermektedir.

    Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz: