Sağlık Hukuku

Sağlık sektörünün gelişimine paralel olarak bu alandaki uyuşmazlıkların da artışı yargı kararlarına da yansımaktadır. Özellikle hekim ve sağlık personelinin hataları neticesinde doğan tazminat davalarının yanı sıra; önleyici ve tedavi edici sağlık alanındaki gelişmelerde yeni tür uyuşmazlıkların çıkmasına da neden olmaktadır.

Sağlık hizmetinin özel sektör eli ile verilmesi uyuşmazlıkların da gelişimi tüketici hukukunu ve ticaret hukukunu da etkilemiştir. Ayrıca sağlık hizmetinin kamu hastaneleri vasıtasıyla verilmesi ise idare hukuku çerçevesinde uyuşmazlıkların çözümünü gerektirmektedir. Hazırlamış olduğumuz bu sağlık hukuku eğitimi ile kamu veya özelde çalışan sağlık meslek mensuplarının temel hukuki bilgiye erişmesi amaçlanmıştır.

 1. Temel Sağlık Hukuku Bilgisi
 2. Tıp Etiği ve Hukuku
 3. Hasta Hakları Yönetmeliği
 4. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü
 5. Hastanın Aydınlatılmış Onayı
 6. Sağlık Hukukuna İlişkin Diğer Temel Kavramlar
 7. Sağlık Meslek Mensuplarının Sorumlulukları
 8. Tazminat Sorumluluğu
 9. Cezai Sorumluluk
 10. Kamu Sektöründe Çalışan Sağlık Meslek Mensuplarının Disiplin Sorumlulukları
 11. Kamu Hastaneleri
  1. İdari Teşkilat İçerisinde Sağlık Hizmeti Veren Kuruluşlar
  2. Kamu Hastanelerinin Hizmet Sorumluluğu
 12. Özel Hastaneler ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları
 13. Özel Hastaneler ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşlarına İlişkin Mevzuat
 14. Özel Hastane ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşlarının Hukuki Sorumlulukları
 15. Kötü tedavi nedeniyle oluşan tazminat davaları
 16. Reklam Yasağı ve İdari Cezalar
 17. Diğer İdari Sorumlulukları
 18. Hukuk ve Ceza Davalarında Tıbbi Bilirkişilik
 19. Sağlık Hukukunda Arabuluculuk
detaylı bilgi için
arayalım

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3.Şahıslar ile paylaşılmaz. Kariyer Kampüsüm bu konuda azami önem göstermektedir.

  Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz: