Sözlü Sınava Hazırlık Programı

 1. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü
 2. İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti
 3. Bilimsel, teknolojik gelişmelere açıklığı
 4. Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri

 

Eğitimin Amacı, Yöntemi ve Tarzı

Aşağıda sunulan eğitim programı sözlü sınav konularındaki dört ana başlığa hizmet etmekle beraber, aynı sıralamayı takip etmemiştir.

Çünkü,

 • Mülakata ve iş yaşamına hazırlık, öncelikle katılımcının kendini tanımasıyla ve güçlendirmesi gereken yönlerini fark edip derhal harekete geçmesiyle başlamalıdır.

 

 • Kendi kişiliğini, başarıya ya da başarısızlığa neden olan duygularını, bilişsel süreçlerini, sığındığı rollerini ve maskelerini bilmeden yol almaya çalışmak, gelişim sürecini yavaşlatabilir, aldığı tüm eğitime ve gösterdiği çabaya rağmen yerinde saymasına da neden olabilir.

 

 

 • Sözlü mülakat öncesinde katılımcıya öncelikle, ihtiyacı olan her kaynağın kendisinde mevcut olduğu fark ettirilmeli ve bu kaynaklara ulaşabilme yolları gösterilmelidir.

 

 • Verilen eğitimde bir yandan katılımcının tamlık ve bütünlük duygusu geliştirilirken bir yandan da yargısız algılama, girdiyi düzenleyerek net ve berrak ifade etme, değişimi gelişim fırsatı olarak görme, olumlu imajla güven yaratma, ikna etme, farklı temsil sistemlerine göre empatik iletişim kurma becerileri sık sık uygulama yaptırılarak kazandırılır.

 

 • Eğitim sürecini tamamladıktan sonra CV’sini güçlendirmek adına, birkaç başlık altında sertifikalandırılması tavsiye edilir.
 • Kendilik Algısının Yoklanması
 • Kişilik Tipleri ve Kendi Baskın Kişilik Tipinin Tespiti
 • Arkasına Saklanılan Roller ve Maskelerle Yüzleşme
 • Zihinsel Farkındalık
 • Savunma Mekanizmalarının Mesajlarını Fark etme
 • Eleştiri-Öneri Çalışması (Üçlü Grup Uygulaması)
 • Hayat Çarkı Analizi
 • Yenilenme İmajinasyonu ( Olumsuz kararı Olumluyla Takas Etme Uygulaması)
 • Algılama Süreçleri
 • Açık ve Kapalı Uçlu Soruların Algı ve Çıktı Süreçleri
 • Stresi Lehe Çevirme
 • Öz Güven, Öz Saygı, İçsel Sorumluluk, Öz Etkinlik, Psikolojik Dayanıklılık Farkındalığı
 • İçsel Kaynakları Yoklama Çalışması ( Uygulamalı)
 • Öğrenilmiş Çaresizliklerin Farkındalığı ve Özgürleşme Teknikleri
 • İstek-İrade-Motivasyon
 • Motivasyon Çapası (Uygulamalı)
 • Beden Dili ve İmaj Yönetimi
 • Güven Telkin Etme
 • Kişisel Vitrin Çalışması (İmaj değerlendirme Uygulaması ve Puanlama)
 • Dinleme Biçimleri
 • İletişim Argümanlarını Doğru kullanma
 • Temsil Sistemlerine Uygun İletişim
 • Soru Üretme Egzersizi
 • Geribildirim
 • Duygu Farkındalığı
 • Duygu Yönetimi
 • Beş Faktör Kişilik Analizi
 • SWOT Analizi İle Yeniden Yapılanma
 • Vizyon- Misyon- SMART Analizi ile Hedef Belirleme
 • Bireysel Vizyon-Misyon Çalışması (Uygulamalı)
 • Walt Disney Yöntemiyle Hedef Yürüyüşü (Uygulamalı)
 • Motivasyon Çapasının Aktivasyonu
 • Eğitimin Değerlendirilmesi ve Bireysel Taahhütler.

Toplam 30 saat/ 5 Gündür.

detaylı bilgi için
arayalım

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3.Şahıslar ile paylaşılmaz. Kariyer Kampüsüm bu konuda azami önem göstermektedir.

  Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz: